Spouštíme registrace! I když…

11 března, 2021

Zdravíme všechny fanynky a fanoušky swimrunu!

Ač bychom Vás raději vítali se zprávou týkající se probíhajících příprav na první závody, s upoutávkami na báječné trasy nebo s novinkami od našich skvělých partnerů, opět píšeme zprávu ze zdá se nekonečného seriálu „Organizátor míní, covid mění“…

Jak bude vypadat letošní sezona, je bohužel stále ve hvězdách. Ačkoliv jsme optimisté, tak lze asi říci, že aktuálně není moc pravděpodobné, že by se sezonu 2021 podařilo uspořádat v původně plánovaném rozsahu. 

Abychom Vás ale i nás trošku povzbudili, rozhodli jsme se, že spustíme naprosto nezávazné předregistrace na původně plánované závody. Kolik z nich a v jaké podobě se ve finále uskuteční? Kdo ví…ale lepší doufat než zoufat. Navíc, je pravděpodobné, že pokud se dostaneme do situace, že bude možné alespoň nějaké hromadné akce pořádat, budou pravděpodobně kapacitně omezeny. A v tom případě by přišel na řadu pořadník předregistrací, kde platí kdo dřív přijde, tomu přijde pozvánka na závod dříve. 

Jak budou předregistrace probíhat? Pokud máte zájem se letos zúčastnit nějakého swimrunu z tour v České republice, stačí vyplnit tento jednoduchý předregistrační formulář. Můžete se přihlásit na konkrétní či na libovolný závod. Při případném konání závodu a rozesílání pozvánek budeme postupovat chronologicky podle data předregistrace, přičemž, pokud jste v předregistraci vybrali jiný závod než aktuálně pořádaný, přeskočíme Vás a nebudeme Vás pozvánkou obtěžovat. Úhradu startovného budeme řešit až při potvrzování pozvánky na daný závod. Předregistrace Vás tedy kromě pár desítek vteřin času nic nebude stát a nenesete žádný risk v případě nekonání závodu. 

Jelikož bychom naději na zúčastnění se nějaké akce rádi nabídli co největšímu počtu lidí, bude aktuálně možné provést jen jednu předregistraci na osobu. 

Současně vzhledem ke vzniklé situaci, kdy ztratilo smysl odstupňované startovné podle data registrace, logicky dojde ke změnám v původně avizovaných cenách startovného. Definitivní cena startovného bude určena podle vývoje situace (a nutnosti případných hygienických opatření) až před závodem a budete o ní dopředu informováni v pozvánce. 

Věříme, že jsme Vás aspoň trochu potěšili. Držme se!

Naděje umírá poslední, 

za pořadatelský tým, 

Petr.-)