Průběžné pořadí ročníku 2020

17 června, 2020

První závod letošní swimrun sezóny v ČR přinesl každému, kdo se jej zúčastnil, body do celkového hodnocení Czech Swimrun Tour 2020. Letošní systém bodování doznal drobných změn, které bychom rádi hned na začátku vysvětlili. Aktuální znění je rovněž uvedeno v pravidlech seriálu, především v kap. 7.

1. Kategorií pro celkové hodnocení seriálu je 5: SPRINT single, SPRINT týmy, STANDARD single, STANDARD týmy a MARATON týmy. Pokud se zúčastníte jednou za tým a podruhé jako jednotlivec, body se vám započítají do různých kategorií, nikoliv dvakrát k vám, ačkoliv jste byl/a na dvou závodech.

2. S roce 2020 se můžete zúčastnit 4 závodů, přičemž výsledky do celkového hodnocení se vám započítají ze 3, na kterých jste získal/a nejvíce bodů. Tzn., že pokud se zúčastníte všech závodů, škrtá se vám ten s nejnižším bodovým ziskem.

3. Maximum bodů z jednoho závodu získá vždy pouze vítěz své kategorie, tzn. na SPRINTU a STANDARDU až 3 týmy a 2 jednotlivci, na MARATONU 3 týmy. Toto maximum je počítáno pro každý závod zvlášť a do výpočtu jsou zahrnuty: vzdálenost běhu, vzdálenost plavání, nastoupané metry a podmínky závodu (počasí, stav vody, apod.). Podmínky závodu stanovuje rozhodčí komise vždy v den závodu a s ohledem na jeho průběh určí hodnotu od 1 do 5, kdy 1 znamená nejméně a 5 nejvíce náročné podmínky. Jako referenční hodnota, ke které lze ostatní závody srovnat, je swimrun s délkou 20km, 15 procent plavání, 500m nastoupanými metry a středními podmínkami (3). Takový závod obdrží 1000 bodů. Pro závod na Orlíku byly vypočteny hodnoty 657b. pro SPRINT a 948b. pro STANDARD.

4. Zavedený systém různých maximálních bodových zisků zohledňuje situaci, kdy se dva různí účastníci / týmy umístí na stejné pozici v různých závodech. Těžší závod má vyšší váhu do celkového hodnocení. Zároveň je snížena šance, že se na konci ročníku na jedné příčce umístí více závodníků nebo týmů. Konkrétní vzorec pro výpočet jsme ladili na základě všech závodů již uskutečněných dvou ročníků.

5. Pokud by přeci jen na konci nastala na některém z míst celkového pořadí shoda více jednotlivců či týmů, rozhodne o pořadí bod 7.7.8 pravidel seriálu. Zde nastala jen drobná změna v bodu b/, kdy rozhoduje, kdo dosáhl v průběhu roku lepšího umístění ve své kategorii (nikoliv v absolutním pořadí, jak tomu bylo odposud).

Nový systém bodování jsme tedy aplikovali na závod na Orlíku a průběžné pořadí pro SPRINT a STANDARD je hotovo. Na MARATON si ještě musíte počkat.

Výsledky a průběžné hodnocení ročníku 2020.

Proč se vlastně snažit umístit se mezi třemi nejlepšími jednotlivci nebo týmy v daném roce? Letos se vracíme k úspěšnému modelu z prvního ročníku, kdy celkoví vítězové kromě památečních plaket obdrží poukazy na startovné v ročníku 2021. Dohromady si celkoví vítězové rozdělí poukazy na závody ve výši přes 25 tisíc korun. Vítězové obdrží ekvivalent startovného na 2 závody, druzí na 1,5 závodu a třetí v celkovém hodnocení obdrží ekvivalent startovného na jeden závod. Věříme, že to pro vás bude dostatečnou motivací pro boj o tato umístění.

organizátoři