Co to je swimrun?

29 ledna, 2018

Swimrun je nový druh vytrvalostního sportu, který je bez pochyby možné zařadit mezi dobrodružné, v některých případech až extrémní závody. Skládá se z 2 disciplín – běhu a plavání. Formátem závodu jej tak lze částečně přirovnat k triatlonu či aquatlonu, avšak i od těchto sportů se swimrun v některých ohledech zásadně liší.

V čem je tedy swimrun specifický a proč si ho zkusit?

  1. Sport prováděný vždy ve vnějším prostředí a na otevřené vodě. V původním severském formátu závodu je trasa vedena z větší části mimo pěšiny, skrz divokou přírodu a s neupravenými, v některých případech až nebezpečnými vstupy do vody. Ve středoevropských podmínkách tvoří větší část trasy pěšiny a nezpevněné cesty a celkově je trasa „běhu příznivější“.
  2. Každý závod obsahuje min. 2 běžecké a 2 plavecké úseky, které se střídají a navazují na sebe bez přestávky. Poměr plavecké části k běhu není pevně stanoven, standardně bývá kolem 15 – 20 % z celkové délky trasy.
  3. Závodí se ve dvoučlenných týmech (ženské, mužské, smíšené), ačkoli v některých závodech je možné se setkat i s variantou sólo závodu. Standardně jde však o týmový sport.
  4. Závodník si veškeré vybavení, které má na startu, nese s sebou po celou dobu závodu až do cíle, tzn. že plave v běžeckém a běží s plaveckým vybavením. Navíc ve standardních pravidlech swimrunu je povoleno velké množství plaveckých pomůcek, jako ruční packy, piškot, či jiné nadnášející pomůcky (až do velikosti nafukovacích lehátek!), nebo dokonce i krátké plavecké ploutve. Tato na první pohled vypadající výhoda se však může obrátit ve velkou nevýhodu v běžecké části. Proto může hrát výbava závodníka významnou roli v taktice a nakonec i ve finálních výsledcích závodu.
  5. Je to zážitek na celý život 🙂